Waardeoptimalisatie

Inzicht in de waarde drivers van uw bedrijf

Waardeoptimalisatie gaat niet alleen over cijfers, over meer omzet of minder kosten. Deze zijn een resultante van de waarde drivers van de onderneming. Heeft u deze waarde drivers inzichtelijk? Een goede organisatie van uw bedrijf en inzicht in deze waarde drivers vormt de basis voor een succesvol en waardevol bedrijf.

Onze vragen voor een inzichtelijke waardeoptimalisatie

U kunt hierbij denken aan vragen als:

  • Is er een heldere bedrijfsstrategie, is deze gecommuniceerd naar uw mensen en kunnen uw werknemers de vertaalslag maken naar hun takenpakket?
  • In hoeverre is het succes van het bedrijf afhankelijk van u als ondernemer?
  • Hoe is de positie van uw bedrijf in de waardeketen. Hoe stevig is de relatie met uw afnemers en leveranciers, welke afhankelijkheden zijn er?
  • Wat is de kwaliteit van uw personeelsbestand (leeftijdsopbouw, ziekteverzuim, personeelsdossiers, periodieke gesprekken, duurzame inzetbaarheid, imago op de arbeidsmarkt, et cetera)?
  • Hoe ziet uw concurrentiepositie eruit en welke vooruitzichten bieden uw producten en/of diensten op de markt?
  • Voldoet uw ICT-infrastructuur aan de huidige eisen en wat doet u met de beschikbare data?
  • Is er betrouwbare relevante managementinformatie beschikbaar en ondersteunt deze uw strategische doelstellingen?
  • Hoe duurzaam zijn uw bedrijfsactiviteiten en welke plannen hebt u op dit gebied?
  • Wat is de bedrijfscultuur en is uw visie hierop dezelfde als die van uw stakeholders en personeel?

Ondernemers hebben niet vaak alle kwetsbaarheden in beeld

Wij kijken samen met u met een bedrijfskundige bril naar uw bedrijf. Zo maken wij concreet welke waarde drivers binnen uw bedrijf bepalend zijn en welke kwetsbaarheden er zijn. Het is belangrijk om zo veel mogelijk kwetsbaarheden van uw bedrijf te verbeteren of te verhelpen. Onze ervaring is dat ondernemers vaak niet alle kwetsbaarheden concreet in beeld hebben. Dat maakt het uitermate lastig om gestructureerd en planmatig te werken aan de verbetering van uw organisatie. De dagelijkse bedrijfsvoering gaat immers ook gewoon door.
Wij kunnen u hierbij helpen en hanteren hierbij een doordachte en beproefde methode samen met u uitmondend in een plan van aanpak inclusief een overzicht van te nemen maatregelen.
Bij deze aanpak kunnen wij een indicatieve waardeanalyse opstellen in de huidige situatie en na implementatie van het plan van aanpak.

Wij verwijzen ook naar onze aanpak bij Strategische en financiële analyse.

Is onze aanpak wat u zoekt?

Onze specialisten André en Hans vertellen u graag meer over hoe zij kun expertise kunnen inzetten bij uw onderneming. Onze focus heeft maar één doel: waarde vermeerderen voor u. En met InCorpe naast u maakt u de juiste beslissingen een stuk eenvoudiger. Neem contact met ons voor een vrijblijvende kennismaking.

Direct contact met ons

Meer weten?

Vrijblijvend kennismaken is altijd een goed idee als u wilt weten wat de mensen van InCorpe voor uw onderneming kunnen betekenen. Neem contact met ons op en wij vertellen u er graag meer over.

Contact met InCorpe

Direct contact met ons

Bel 088 283 33 00 

Antwoord binnen 24 uur

Mail naar info@incorpe.nl

Waardeoptimalisatie