Bedrijfsfinanciering

Optimale financieringsstructuur

Als ondernemer ziet u door en door als geen ander de mogelijkheden van uw onderneming. Om die mogelijkheden om te zetten naar realiteit is vaak externe financiering nodig. InCorpe adviseert en ontzorgt u bij het bepalen en realiseren van de optimale financieringsstructuur. Een structuur die u brengt waar u wezen wilt: groei en waardevermeerdering van uw onderneming.

De juiste optelsom

InCorpe heeft ruime ervaring in en diepgaande kennis van de financieringsmarkt. Wij zijn onafhankelijk en onderhouden prima contacten met alle relevante financiers. Wij spreken bovendien hun taal. Hierdoor zijn we in staat een goede vertaalslag te maken tussen wensen en mogelijkheden. Het gevolg: de juiste financiering op een efficiënte manier geregeld.

Een financiering is pas de juiste financiering als hij aan verschillende voorwaarden voldoet. Zo is het laagste tarief niet per definitie bepalend. Ons vertrekpunt is de strategie en het ondernemingsplan van uw onderneming. Verder dient er voldoende ruimte te zijn voor groei en eventuele tegenvallers. U heeft bovendien minstens zoveel baat bij goede overige voorwaarden, flexibiliteit in financiële ratio’s en ruimte in o.a. clausules omtrent (des) investeringen, overnames, management fee en dividenduitkering.

Financieringsvormen

De afgelopen jaren is het aantal financieringsvormen sterk gegroeid en er is momenteel, mede door ruim monetair beleid, veel liquiditeit beschikbaar. Hierdoor is de keuze voor de juiste financieringsvorm een stuk complexer is geworden. Uw financieringsadviseur van InCorpe zorgt ervoor dat u overzicht houdt. Onze kennis en kunde is breed. Variërend van de traditionele senior financieringen van grootbanken en asset based-financieringen (zoals lease en factoring) tot alternatieve financieringsvormen zoals mezzanine (achtergestelde financiering), unitranche (een combinatie van seniorfinanciering, achtergestelde financiering en eventueel aandelen) en direct lending.

Financieringsmomenten

Het is van belang om periodiek de financieringsstructuur en de daarbij behorende voorwaarden tegen het licht te houden. Herfinanciering of financiële herstructurering kan het rendement van uw onderneming namelijk een stevige impuls geven. Bent u zich bewust van de leencapaciteit van uw onderneming? Laat u niet ten onrechte de groeipotentie onbenut? Wij hebben jarenlang voor tal van organisaties hun financiële structuur geoptimaliseerd met behulp van analyses, advies, begeleiding en ondersteuning. De aanleidingen daarvoor liepen uiteen van autonome groei tot de overname van een bedrijf en van strategiewijziging tot herstructurering.

“De juiste financieringsstructuur creëert ruimte en flexibiliteit voor continuïteit en groei.”

De aanpak van InCorpe

Om tot een goede financiering te komen is het nodig dat er vertrouwen is tussen u en uw financier(s). U heeft daarom behoefte aan de juiste timing, een goede voorbereiding, heldere analyses, duidelijk procesmanagement, specifieke kennis en de juiste connecties. De aanpak van InCorpe is als volgt:

  • Inzichtelijk maken van uw financieringsstructuur en uw financieringsbehoefte.
  • Inschatten van de haalbaarheid van de financieringsbehoefte, maken van een korte presentatie en benaderen potentiële financiers.
  • Opstellen van een financieringsaanvraag: een gedetailleerde presentatie van uw onderneming inclusief haar (financiële) track record en een toekomstprognose, gecombineerd met haar financieringsbehoefte. Een financieringsaanvraag is de katalysator voor een soepel financieringsproces.
  • Organiseren van managementmeetings en ontvangen van indicatieve financieringsvoorstellen (indicatieve term sheets).
  • Arrangeren van definitieve financiering (gecommitteerde term sheets).
  • Begeleiding bij de vastlegging van de overeengekomen voorwaarden in de vorm van kredietdocumentatie.
  • Financier management: ondersteuning bij het managen van de relatie met de financier(s) met als doel hen efficiënt op de hoogte te houden en de continuïteit van de financiering te borgen.

Is onze aanpak wat u zoekt?

Onze specialist Maurice vertelt u graag meer over hoe hij zijn expertise kunt inzetten bij uw onderneming. Onze focus heeft maar één doel: waarde vermeerderen voor u. En met Incorpe naast u maakt u de juiste beslissingen een stuk eenvoudiger. Neem contact met ons voor een vrijblijvende kennismaking.

Direct contact met ons

Meer weten?

Vrijblijvend kennismaken is altijd een goed idee als u wilt weten wat de mensen van InCorpe voor uw onderneming kunnen betekenen. Neem contact met ons op en wij vertellen u er graag meer over.

Contact met InCorpe

Direct contact met ons

Bel 088 283 33 00 

Antwoord binnen 24 uur

Mail naar info@incorpe.nl

Bedrijfsfinanciering