Bedrijfswaardering

Bij de aankoop of verkoop van bedrijven is een gedegen bedrijfswaardering erg belangrijk. De waardeanalyse van een bedrijf vormt namelijk het uitgangspunt bij de prijsbepaling en de onderhandelingen met geïnteresseerden.

De waardebepaling van bedrijven is geen exacte wetenschap. De bedrijfswaarde is afhankelijk van uiteenlopende factoren zoals interpretatie en prognose. De waarde van een bedrijf dat te koop is aangeboden, wordt door kopers en verkopers bovendien vaak op verschillende wijze beoordeeld. Regelmatig denken zij met name anders over de toekomstverwachting van de onderneming, iets dat zeer bepalend is voor de bedrijfswaarde.

Wat bepaalt de waarde van een onderneming?

Als ervaren register valuators en register accountants berekenen wij de marktwaarde van een bedrijf op basis van de laatste inzichten en ontwikkelingen in de markt. Dat doen we als volgt.

We geven u grondig en op heldere wijze inzicht in de waardedrijvende factoren van uw bedrijf. We maken een gedegen analyse van sterke en zwakke punten en van het risicoprofiel van uw bedrijf. We schetsen de belangrijkste brancheontwikkelingen en kansen en bedreigingen die daaruit volgen. En we drukken de ontwikkeling van uw onderneming uit in feiten en cijfers. De resultaten van elk onderdeel zeggen iets over de actuele mogelijkheden en het toekomstperspectief van uw bedrijf.

Heeft u een vraag over hoe InCorpe u kan adviseren over bedrijfswaardering?

Stel hier uw vraag  Ik geef toestemming aan InCorpe om mijn gegevens te verwerken. Zie ook ons Privacy Statement

  Of neem telefonisch contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

  Wanneer is een waardebepaling zinvol?

  Een waardebepaling is onder andere van belang bij:

  • bedrijfsovernames
  • fusies
  • gerechtelijke procedures, fiscale vraagstukken en herstructureringen
  • accounting vraagstukken bij het opstellen van jaarrekeningen (zoals purchase price allocations (PPA) en impairment tests)
  • economische schades

  Wat levert een waardebepaling op?

  Met een waardebepaling krijgt u inzicht in:

  • de huidige waarde van uw onderneming
  • de waarde-drijvende factoren van uw onderneming
  • de (toekomstige) bedrijfsrisico’s van uw onderneming
  • potentiële valkuilen en discussiepunten bij de verkoop of koop van een onderneming

  Objectiviteit gegarandeerd

  Om de waarde van ondernemingen en bedrijven op de juiste wijze te bepalen is een onafhankelijke positie vereist. Als onafhankelijk adviseurs hebben wij geen belang in de bedrijven en garanderen wij u een objectieve blik. De specialisten van InCorpe zijn aangesloten bij het Nederlandse Instituut voor Register Valuators en conformeren zich aan de gedrags- en beroepsregels.

  InCorpe adviseert zowel kopers als verkopers bij een bedrijfsovername, maar kan ook optreden als onafhankelijke derde partij wanneer er sprake is van een fusie. Wij helpen u alle financiële gevolgen te overzien om de juiste beslissingen te nemen.

  Daarom kiest u voor InCorpe voor uw bedrijfswaardering