Indicatieve waardeanalyse

De indicatieve waardeanalyse helpt bij strategische keuzes

Soms wilt u gevoel krijgen bij de waarde van uw onderneming, maar heeft u geen volledig waarderingsrapport nodig. Denkt u bijvoorbeeld aan de verkoop van uw onderneming? Of aan een management buy-in? De indicatieve waardeanalyse is een beknopte weergave van de waarde van uw onderneming welke u handvatten biedt bij strategische keuzes. Ook wanneer u voor een belangrijke strategische beslissing staat, kan de behoefte ontstaan aan meer informatie over de waarde van ondernemingen, belangen, onderdelen of activiteiten van ondernemingen.

Indicatie van de waarde van uw bedrijf

De waardering van bedrijven is geen exacte wetenschap. De ondernemingswaarde is afhankelijk van uiteenlopende factoren zoals prognoses, kansen en risicofactoren. De waarde van een bedrijf dat te koop is aangeboden, wordt door kopers en verkopers bovendien vaak op verschillende wijze beoordeeld. Regelmatig denken zij met name anders over de toekomstverwachting van de onderneming, iets dat zeer bepalend is voor de ondernemingswaarde.

Voor de waardering van een onderneming, het bepalen van de economische waarde van de onderneming, gebruiken wij in de praktijk diverse methoden, variërend van vuistregels, zoals multiple-methoden, tot verfijnde modellen, zoals de op geldstromen gebaseerde waarderingsmethoden als de Discounted Cash Flow methode (DCF-Methode)

We geven u inzicht in de waarde drijvende factoren van uw bedrijf. We maken een analyse van sterke en zwakke punten en van het risicoprofiel van uw bedrijf. We schetsen de belangrijkste brancheontwikkelingen en kansen en bedreigingen die daaruit volgen. En we drukken de ontwikkeling van uw onderneming uit in feiten en cijfers.

Wanneer is een indicatieve waardeanalyse zinvol?

Wat levert een indicatieve waardeanalyse op?

Met een indicatieve waardebepaling krijgt u onder meer inzicht in:

  • de huidige indicatieve waarde van uw onderneming;
  • de waarde-drijvende factoren van uw onderneming;
  • de (toekomstige) bedrijfsrisico’s van uw onderneming;
  • potentiële valkuilen en discussiepunten bij de verkoop of koop van een onderneming.

 

Wat levert een waarderingsrapport op?

Met een waarderingsrapport kunt u:

  • de economische waarde in het zakelijk verkeer aantonen, bijvoorbeeld bij bedrijfsopvolging in het familiebedrijf;
  • waarde stuwers van uw onderneming bepalen;
  • bewijslast in fiscale of juridische procedures leveren;
  • onafhankelijk de waarde van uw onderneming bepalen.

Register Valuator

Ons kantoor heeft met drie Register Valuators (RV’ers) een team van specialisten om de waarde van een onderneming te bepalen. De RV’er is dé specialist als het gaat om een heldere waardebepaling. In geval van een bedrijfsovername, maar ook als het gaat om een zakelijk conflict, een echtscheiding, een faillissement of een schadeberekening staan wij u met raad en daad bij. Onze RV’ers zijn ingeschreven bij het NiRV, de beroepsorganisatie voor Register Valuators.

 

Fusies en overnames

Register Valuators zijn professionele deskundigen die de waarde van ondernemingen of activa bepalen tijdens fusie- en overnametrajecten. Ze spelen een belangrijke rol in het vaststellen van de waarde van een onderneming of activa en helpen daarmee bij het afronden van een succesvolle fusie of overname. Register Valuators gebruiken verschillende waarderingsmethoden om de waarde van een bedrijf of activa te bepalen, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de transactie. Ze werken vaak samen met andere financiële experts, zoals accountants en advocaten, om ervoor te zorgen dat alle aspecten van de fusie of overname zorgvuldig worden overwogen en afgehandeld. Uiteraard kunnen Register Valuators u ook bij staan in geval van een bedrijfsopvolging.

 

Zakelijke conflicten

Register Valuators kunnen worden ingeschakeld om de waarde van de onderneming of de activa in kwestie te bepalen. Dit kan nodig zijn als er bijvoorbeeld discussie is over de waarde van onderneming bij het uitkopen van een aandeelhouder, of als er een geschil is over de waarde van activa die in het verleden zijn verkregen. Register Valuators gebruiken verschillende waarderingsmethoden om de waarde van het bedrijf of de activa te bepalen en kunnen daarmee bijdragen aan een oplossing van het geschil. Zij werken vaak samen met andere financiële experts, zoals accountants en advocaten, om ervoor te zorgen dat alle aspecten van het geschil zorgvuldig worden overwogen en afgehandeld.

Faillissement
In faillissementen spelen Register Valuators een belangrijke rol. Ze zijn verantwoordelijk voor het beoordelen van de financiële waarde van de activa die opgenomen zijn in het faillissement. Dit kan bijvoorbeeld gaan om vastgoed, machines of voorraden maar ook om intellectueel eigendom. Door middel van hun expertise en kennis van financiële waarderingstechnieken helpen zij een objectief en betrouwbaar beeld te krijgen van de financiële positie van het failliete bedrijf. Dit is van belang om te bepalen hoe het faillissement afgehandeld kan worden.

 

WHOA

Register Valuators spelen bovendien een actieve rol inzake de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), die zich bezighoudt met de homologatie van onderhandse akkoorden in faillissementen. De WHOA regelt dat onderhandse akkoorden, die gemaakt worden tussen het failliete bedrijf en haar schuldeisers, alleen geldig zijn na homologatie. De Register Valuator kan een waardeberekening maken, zodat kan worden bezien of het onderhands akkoord voldoet aan de wet- en regelgeving en of het in het belang is van de schuldeisers. Op deze manier kan de Register Valuator bijdragen aan een eerlijke afwikkeling van het faillissement.

 

InCorpe heeft vier Register Valuators in dienst, te weten Hans Bredewoud, André Oude Weernink, Tom Bertelink en Mats Poorthuis.

 

Nadere info op www.nirv.nl

Is onze aanpak wat u zoekt?

Onze specialisten Hans en Mats vertellen u graag meer over hoe zij kun expertise kunnen inzetten bij uw onderneming. Onze focus heeft maar één doel: waarde vermeerderen voor u. En met InCorpe naast u maakt u de juiste beslissingen een stuk eenvoudiger. Neem contact met ons voor een vrijblijvende kennismaking.

Direct contact met ons

Adviseur corporate finance

Meer weten?

Vrijblijvend kennismaken is altijd een goed idee als u wilt weten wat de mensen van InCorpe voor uw onderneming kunnen betekenen. Neem contact met ons op en wij vertellen u er graag meer over.

Contact met InCorpe

Direct contact met ons

Bel 088 283 33 00 

Antwoord binnen 24 uur

Mail naar info@incorpe.nl

Indicatieve waardeanalyse