Waarderingsrapport

Een gedegen analyse voor de waardering van uw onderneming

Het opstellen van een waarderingsrapport voor de waardebepaling van uw onderneming kan nodig zijn voor diverse doeleinden: de verkoop van uw onderneming, bij een bedrijfsopvolging de familie, voor de Belastingdienst, bij een onverhoopt geschil tussen aandeelhouders, etc.

De waardebepaling van een bedrijf vormt het uitgangspunt bij de besluitvorming tot aankoop of verkoop en bij de prijsbepaling en de onderhandelingen. Als ervaren Register Valuators (RV’ers) berekenen wij de waarde van een bedrijf op basis van een gedegen analyse van uw onderneming en de laatste ontwikkelingen in de markt.

Waardering van uw bedrijf

De waardebepaling van bedrijven is geen exacte wetenschap. De ondernemingswaarde is afhankelijk van uiteenlopende factoren zoals prognoses, kansen en risicofactoren. De waarde van een bedrijf dat te koop is aangeboden, wordt door kopers en verkopers bovendien vaak op verschillende wijze beoordeeld. Regelmatig denken zij met name anders over de toekomstverwachting van de onderneming, iets dat zeer bepalend is voor de ondernemingswaarde.

Voor de waardering van een onderneming, het bepalen van de economische waarde van de onderneming, gebruiken wij in de praktijk diverse methoden, variërend van vuistregels, zoals multiple-methoden, tot verfijnde modellen, zoals de op geldstromen gebaseerde waarderingsmethoden als de Discounted Cash Flow methode (DCF-Methode).

We geven u grondig en op heldere wijze inzicht in de waarde drijvende factoren van uw bedrijf. We maken een gedegen analyse van sterke en zwakke punten en van het risicoprofiel van uw bedrijf. We schetsen de belangrijkste brancheontwikkelingen en kansen en bedreigingen die daaruit volgen. En we drukken de ontwikkeling van uw onderneming uit in feiten en cijfers.

Wanneer is een Register Valuator nodig?

Ondernemers en/of dga’s schakelen steeds vaker een RV in, maar ook advocaten en notarissen (bijvoorbeeld in het geval van een echtscheiding) hebben de toegevoegde waarde van de RV ontdekt. Afhankelijk van de situatie kan een RV optreden als vertegenwoordiger van een cliënt, als onpartijdige adviseur voor meerdere partijen of als arbiter. Bij onenigheid over de waarde van de aandelen biedt een bindend advies van een Register Valuator uitkomst. Onze RV’ers zijn ingeschreven bij het NiRV, de beroepsorganisatie voor Register Valuators.

Wanneer is een waarderingsrapport zinvol?

Een waarderingsrapport is onder andere van belang bij:

Is onze aanpak wat u zoekt?

Onze specialisten Tom en André vertellen u graag meer over hoe zij kun expertise kunnen inzetten bij uw onderneming. Onze focus heeft maar één doel: waarde vermeerderen voor u. En met InCorpe naast u maakt u de juiste beslissingen een stuk eenvoudiger. Neem contact met ons voor een vrijblijvende kennismaking.

Direct contact met ons

Meer weten?

Vrijblijvend kennismaken is altijd een goed idee als u wilt weten wat de mensen van InCorpe voor uw onderneming kunnen betekenen. Neem contact met ons op en wij vertellen u er graag meer over.

Contact met InCorpe

Direct contact met ons

Bel 088 283 33 00 

Antwoord binnen 24 uur

Mail naar info@incorpe.nl

Waarderingsrapport