Blog

Liever om kwart voor twaalf dan om vijf voor twaalf naar adviseur

Hij studeerde fiscaal recht en economie op Hogeschool Saxion, maar wilde toch een andere richting op. Via een minor over bedrijfsopvolging binnen familiebedrijven raakte Tom Bertelink geïnteresseerd in dit onderwerp. Hij ging aan de slag bij de Rabobank, waar hij zich specialiseerde in financierings- en lease-aanvragen in het MKB, om vervolgens de stap te maken naar de grootzakelijke markt als financieringsspecialist voor allerhande financieringsaanvragen, waaronder ook bedrijfsovernames. Ondertussen haalde hij zijn master in management – de ‘zachte’ studie binnen de economische wetenschap, zegt hij – en zijn master Business Valuation: de ‘harde’ opleiding met de cijfers en schreef zich gelijktijdig in als Register Valuator bij het Nederlands instituut voor Register Valuators (NiRV). Tom begon in november 2021 bij InCorpe.

door

Adviseur corporate finance

Ondernemingen waar een herstructurering in zicht komt, dat zijn ontwikkelingen waarbij Tom regelmatig in beeld komt als adviseur van de directie, vaak samen met collega André Oude Weernink en Hans Bredewoud. De redenen voor zo’n operatie zijn zeer uiteenlopend. “Aanleiding kan onder meer zijn dat het rendement achter blijft, dat er een verlies wordt gedraaid of dat een bedrijf door persoonlijke omstandigheden van de directeur grootaandeelhouder (DGA) niet meer zo goed loopt”, legt Tom uit.

Ondernemers trekken over het algemeen laat aan de bel als het mis dreigt te gaan. Wacht daar vooral niet te lang mee, is het dringende advies. “Het is veel beter om tegen kwart voor twaalf hulp in te roepen dan om vijf voor twaalf! Want er is nog veel mogelijk om de pijnpunten aan te pakken als er meer tijd beschikbaar is.”

Een externe adviseur neemt immers een bredere blik mee, terwijl een ondernemer in een precaire situatie vooral in beslag worden genomen door de dagelijkse beslommeringen en het oplossen van acute problemen. Andere dringende problemen, ziet een DGA daardoor vaak niet, die willen daardoor wel eens naar de achtergrond verschuiven. En een langetermijnvisie ontbreekt op dat moment dan vaak in de directiekamer.

“Een ondernemer kan ook te optimistisch denken dat het allemaal wel goed komt, om vervolgens te laat te constateren dat er serieuze problemen zijn die snel aangepakt moeten worden. Terwijl er nog veel oplossingen mogelijk zijn als hij zich eerder zou melden. Is het al vijf voor twaalf, dan is het van belang om de juridische opties met hem te bespreken. Zoals een faillissement, een reorganisatie of een crediteurenakkoord.” Daarvoor zijn analyses nodig, en dat is een specialisme van Tom.

Hij benadrukt het nog maar eens, vanwege het grote belang en de enorme risico’s voor de continuïteit: hoe eerder een ondernemer bij een adviseur aan de bel trekt,  hoe breder de mogelijkheden om een levensvatbare organisatie op de kaart te zetten. “Schakel altijd tijdig hulp in, dan kun je het tij keren”, benadrukt Tom. Is dat contact eenmaal gelegd, dan blijft de relatie tussen ondernemer en adviseur overigens vaak jaren bestaan. “Dat vinden we ook belangrijk, zo’n lange-termijnrelatie.”

Zijn rol is een andere dan die van een accountant. Kort door de bocht:  “Een accountant kijkt vooral terug en rapporteert daar over, terwijl ik naar de toekomst kijk en scenario’s ontwikkel voor de komende jaren (waarbij de historische basis uiteraard als uitgangspunt dient). En daarbij zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt.” Zo is het aantrekken van een partner of investeerder ook een mogelijkheid om de continuïteit te garanderen. Andere constructies zijn een reorganisatie of het scheiden van de verschillende  bedrijfsactiviteiten.

Gesprekken met financiers zijn eveneens van cruciaal belang. Tom: “Daarbij komen we doorgaans al heel snel bij de huisbank terecht. We onderhandelen dan over bijvoorbeeld het uitstellen of opschorten van aflossingen van leningen. Daarmee creëren we financiële ruimte voor een gedegen bedrijfsplan. Het gaat dus niet alleen om een organisatorische, maar ook om een financiële herstructurering, waarbij we leningen zoveel mogelijk passend maken voor de toekomst.”

Banken eisen daarvoor altijd een gedegen plan, en daarbij komen specialisten als Tom in beeld. Ze beschikken over kennis en ervaring. “We kennen de dynamiek tussen bank en onderneming. We weten doorgaans heel goed wat de bank wil en begrijpen hoe ze denken en werken: in principe met een risicomijdende houding.”

Een oplossing vinden waarbij een onderneming uiteindelijk weer in rustiger vaarwater belandt, dat is het mooiste van het vak. Dat ondernemers daarbij vaak voor InCorpe kiezen, dat begrijpt Tom wel: “Er is hier een bak met ervaring en kennis aanwezig. Bovendien zijn we bescheiden, dat vind ik ook een aantrekkelijke factor, maar werken we wel aan wat meer bekendheid!”

Meer weten?

Heeft u een vraag over hoe InCorpe u kan helpen of adviseren?
Neem dan contact op, we maken graag kennis met u!

Contact met InCorpe

Direct contact met ons

Antwoord binnen 24 uur

Mail naar info@incorpe.nl

Liever om kwart voor twaalf dan om vijf voor twaalf naar adviseur