Blog

“Schakel altijd tijdig hulp in, dan kun je het tij nog keren!”

‘Ik studeerde fiscaal recht en economie op Hogeschool Saxion, maar wilde toch een andere richting op. Via een minor over bedrijfsopvolging binnen familiebedrijven raakte ik geïnteresseerd in dit onderwerp. Ik ging aan de slag bij de Rabobank, waar ik me specialiseerde in financierings- en lease-aanvragen in het MKB, om vervolgens de stap te maken naar de grootzakelijke markt als financieringsspecialist voor allerhande financieringsaanvragen, waaronder ook bedrijfsovernames. Ondertussen haalde ik mijn master in management – de ‘zachte’ studie binnen de economische wetenschap, zeg ik altijd gekscherend en mijn master Business Valuation: de ‘harde’ opleiding met de cijfers. Gelijktijdig schreef ik me in als Register Valuator bij het Nederlands instituut voor Register Valuators (NiRV). In november 2021 begon ik bij InCorpe.’

door

Ik kom als adviseur van de directie vaak in beeld bij ondernemingen waar een herstructurering in zicht komt, vaak samen met mijn collega André Oude Weernink en Hans Bredewoud. De redenen voor zo’n operatie zijn zeer uiteenlopend. Aanleiding kan onder meer zijn dat het rendement achter blijft, dat er een verlies wordt gedraaid of dat een bedrijf door persoonlijke omstandigheden van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) niet meer zo goed loopt.

Het valt me op dat ondernemers over het algemeen pas laat aan de bel trekken, vaak als het mis dreigt te gaan. Wacht daar vooral niet te lang mee, zeg ik altijd. Het is veel beter om tegen kwart voor twaalf hulp in te roepen dan om vijf voor twaalf! Want er is nog veel mogelijk om de pijnpunten aan te pakken als er meer tijd beschikbaar is.

Een externe adviseur neemt immers een bredere blik mee, terwijl een ondernemer in een precaire situatie vooral in beslag worden genomen door de dagelijkse beslommeringen en het oplossen van acute problemen. Andere dringende problemen, ziet een DGA daardoor vaak niet, die willen daardoor wel eens naar de achtergrond verschuiven. En een langetermijnvisie ontbreekt op dat moment dan vaak in de directiekamer.

Een ondernemer kan ook te optimistisch zijn en denken dat het allemaal wel goed komt, om vervolgens te laat te constateren dat er serieuze problemen zijn die snel aangepakt dienen te worden. Is het al vijf voor twaalf, dan is het van belang om de juridische opties met hem te bespreken. Zoals een faillissement, een reorganisatie of een crediteurenakkoord. Daarvoor zijn analyses nodig, en dat is mijn specialisme.

Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, vanwege het grote belang en de enorme risico’s voor de continuïteit: hoe eerder een ondernemer bij een adviseur aan de bel trekt, hoe breder de mogelijkheden om een levensvatbare organisatie op de kaart te zetten. Schakel altijd tijdig hulp in, dan kun je het tij keren. Is dat contact eenmaal gelegd, dan blijft de relatie tussen ondernemer en adviseur overigens vaak jaren bestaan. Dat vinden we ook belangrijk, zo’n lange-termijnrelatie.

Mijn rol is een andere dan die van een accountant. Als ik het kort moet samenvatten: een accountant kijkt vooral terug en rapporteert daarover, terwijl ik naar de toekomst kijk en scenario’s ontwikkel voor de komende jaren (waarbij de historische basis uiteraard als uitgangspunt dient). Daarbij zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt. Zo is het aantrekken van een partner of investeerder ook een mogelijkheid om de continuïteit te garanderen. Andere constructies zijn een reorganisatie of het scheiden van de verschillende bedrijfsactiviteiten.

Gesprekken met financiers zijn eveneens van cruciaal belang. Daarbij komen we doorgaans al heel snel bij de huisbank terecht. We onderhandelen dan over bijvoorbeeld het uitstellen of opschorten van aflossingen van leningen. Daarmee creëren we financiële ruimte voor een gedegen bedrijfsplan. Het gaat dus niet alleen om een organisatorische, maar ook om een financiële herstructurering, waarbij we leningen zoveel mogelijk passend maken voor de toekomst.

Banken eisen daarvoor altijd een gedegen plan, en wij beschikken over die kennis en ervaring. Wij kennen de dynamiek tussen bank en onderneming en begrijpen hoe banken denken en werken: in principe met een risicomijdende houding.

Wat ik het mooiste van mijn vak vind is een oplossing vinden waarbij een onderneming uiteindelijk weer in rustiger vaarwater belandt. Dat ondernemers daarbij vaak voor InCorpe kiezen, dat begrijp ik wel. Er is hier een bak met ervaring en kennis aanwezig. Bovendien zijn we bescheiden, dat vind ik ook een aantrekkelijke factor, maar ondertussen werken we wel aan wat meer bekendheid!’

Meer weten?

Heeft u een vraag over hoe InCorpe u kan helpen of adviseren?
Neem dan contact op, we maken graag kennis met u!

Contact met InCorpe

Direct contact met ons

Bel 088 283 33 00 

Antwoord binnen 24 uur

Mail naar info@incorpe.nl

“Schakel altijd tijdig hulp in, dan kun je het tij nog keren!”