Blog

Hoe bepaal je de waarde van een onderneming?

‘Sinds 2020 ben ik adviseur Corporate Finance bij InCorpe waar ik me onder andere specialiseerde in bedrijfswaarderingen. Ik studeerde bouwtechnische bedrijfskunde aan Hogeschool Saxion, waar ik door de financiële bijvakken interesse kreeg in Finance. Ik besloot dit te gaan studeren in Groningen. Na mijn afstuderen trok ik met mijn vriendin een jaartje de wereld in – dat deed ik ook al na mijn Saxion – maar deze keer zorgde de pandemie ervoor dat we eerder terugkeerden. In februari 2023 heb ik mijn diploma Business Valuation gehaald en inmiddels ben ik als Register Valuator bij het Nederlands instituut voor Register Valuators (NiRV) ingeschreven.’

door

Adviseur corporate finance

‘Het bepalen van de waarde van een onderneming is een gecompliceerd proces: je duikt de diepte in, je moet een ondernemer en de onderneming heel goed leren kennen, en elke ondernemer en elk bedrijf is anders: andere filosofie, andere drijfveren. Het menselijke aspect speelt een grote rol bij het opstellen van een risicoprofiel: hoe wordt de onderneming aangestuurd? Hoe afhankelijk is het bedrijf van het management?

De kwaliteit van de verzamelde informatie is de basis van een goede waardering. Vaak moet een indicatieve waardering op tafel komen omdat de directeur-grootaandeelhouder zijn onderneming wil verkopen. Mijn analyse vormt daarbij de basis voor het nemen van de beslissing om daadwerkelijk tot verkoop over te gaan en uiteindelijk ook de onderhandelingen. Die waardering is overigens vrijwel nooit gelijk aan de uiteindelijke prijs. Die komt tot stand door onderhandelingen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een strategische partij de kandidaat-koper is die vanwege de synergievoordelen mogelijk meer wil bieden dan de berekende waarde.

De prijs is ook sterk afhankelijk van andere omstandigheden. Blijft de directeur meewerken na verkoop en hoelang? Is er sprake van een lening verstrekt door verkoper? Welke strategische voordelen kan een kandidaat-koper behalen door de overname? De hele constructie rond een transactie speelt dus een rol bij de uiteindelijke prijs.

Als er sprake is van een bedrijfsopvolging binnen de familie of een overdracht aan werknemers, heeft de Belastingdienst veel belang bij een gedegen, onafhankelijk rapport over de waarde van een onderneming in het economisch verkeer. Als de relatie tussen verkoper en koper een rol speelt, zoals bij familiebanden of in het geval van een management buyout, dan vraagt de Belastingdienst doorgaans om een gedegen waarderingsrapport.

Een voorbeeld? De overname van de aandelen door een zoon of dochter, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling, waarbij sprake is van een gedeeltelijke vrijstelling bij de schenking van ondernemingsvermogen. In zulke gevallen vraagt de fiscus een onafhankelijke partij om een rapportage waarin de economische waarde van de aandelen wordt bepaald.

Ook kan een waarderingsrapport worden gevraagd bij juridische geschillen, onder meer door de rechtbank. Dat komt bijvoorbeeld voor als twee aandeelhouders een geschil hebben: eentje wil eruit stappen, maar ze denken anders over de waarde van de onderneming. Rapporten over zulke kwesties zijn soms aanzienlijk uitgebreider dan een waardering die als basis voor een overname wordt gebruikt.

Een onderzoek naar de waarde van een onderneming duurt gemiddeld niet langer dan een half jaar, maar kan veel sneller; dat is mede afhankelijk van de informatie die een ondernemer kan verstrekken. Ik moet daarbij over historische gegevens van de onderneming tot ongeveer vijf jaar terug kunnen beschikken. Toch kijk ik vooral vijf jaar of meer vooruit. Daarbij spelen diverse factoren een rol, zoals financiële prognoses, algemeen verwachte marktontwikkelingen en de verwachtingen van de ondernemer zelf. En dat is ook het aantrekkelijke van het vak, vind ik. Het betekent dat ik veel gesprekken met ondernemers voer over de toekomstkansen. Dat begint vaak met een marktanalyse. Je moet je dan heel kritisch kunnen opstellen, doorvragen en heel breed kunnen kijken, van macro tot micro.’

Adviseur corporate finance

Mats is vanuit zijn functie als adviseur corporate finance een waardevolle ondersteuning voor de partners. Hij zorgt er onder meer voor dat de bedrijfsprestaties van ondernemingen inzichtelijk worden gemaakt.

Specialismen

waarderingsrapport
bedrijf verkopen
bedrijf kopen
waarde optimalisatie

Meer weten?

Heeft u een vraag over hoe InCorpe u kan helpen of adviseren?
Neem dan contact op, we maken graag kennis met u! 

Contact met InCorpe

Direct contact met ons

Bel 088 283 33 00 

Antwoord binnen 24 uur

Mail naar info@incorpe.nl

Hoe bepaal je de waarde van een onderneming?