Blog

Samen ondernemen met jouw werknemers

Hij zat in het team dat de bedrijfsobligatieportefeuille beheert bij metalektro-pensioenuitvoerder MN. Tim Posthuma is geboren en getogen in Weerselo, studeerde Technische Bedrijfskunde aan de UT en keerde na zes Haagse jaren eind 2019 weer terug naar Twente. Hij is partner bij InCorpe: van een grote institutionele organisatie naar een kleinschalig, wendbaar adviesbureau. Dat bevalt hem, in die volgorde het beste van twee werelden.

 

door

Partner

De hoofdmoot van de werkzaamheden bij InCorpe zijn bedrijfsovernames, bovendien pakken ze bij InCorpe ook andersoortige opdrachten op. Dit om je uiteindelijk een betere overname adviseur te maken. Tim houdt zich graag bezig met meer complexe, niet alledaagse projecten. Neem het interim-management bij een Noord-Brabants bedrijf met 200 werknemers dat moest worden geliquideerd. Of de onderneming, actief in de orthopedische zorg, waar de schoenenafdeling moest worden afgesplitst en verkocht. Een operatie boordevol financiële, fiscale en juridische aspecten. Dat past hem, want hij is geen liefhebber van strakke routine. Er mag best wat afwisseling zijn.

Een specialisatie van hem is werknemersparticipatie, in alle soorten en maten. Tim’s definitie: “Medewerkers verkrijgen daarbij een economisch belang in, en eventueel zeggenschap over hun bedrijf.” Dat gebeurt vaak omdat een werkgever haar personeelslid of -leden waardeert en graag aan zich wil binden. En dat is een actueel gegeven tegen de achtergrond van het schreeuwende gebrek aan goedgeschoold personeel. In zo’n situatie wil je vooral jouw eigen vertrouwde mensen niet kwijt.”

Werknemersparticipatie bestaat in allerlei vormen. “Dat kan variëren van een winstdelingsregeling tot een deelneming in het aandelenkapitaal van de vennootschap en alles daartussenin”, legt Tim uit. Bij die tussenvormen valt te denken aan ‘stock appreciation rights (SARs)’, of aandelenopties die kunnen worden uitgeoefend door de houder. Tim: “Die constructie zie je vaak bij start-ups, waarbij ondernemers hun personeel aan het bedrijf willen binden en deelgenoot maken van hun ambities.”

De gekozen participatievorm is afhankelijk van de wensen en eisen van de partijen. Dat kan een economisch belang zijn, waarbij personeelsleden louter mee profiteren van waardeontwikkeling van hun onderneming; of het wordt een constructie, waarbij werknemers tevens zeggenschap krijgen. Het is aan Tim met een collega – bij InCorpe opereren ze altijd in groepjes van minimaal twee personen om de beste oplossing te waarborgen – de beste (passende) regeling op tafel te krijgen.

Werknemersparticipatie komt in alle branches en sectoren voor en de redenen daarvoor zijn talrijk. Vaak komt zo’n regeling dus op tafel om personeel vast te houden. “Maar er zijn ook werkgevers die hun mensen willen laten meeprofiteren met de waardeontwikkeling.” De keuze bepaalt de structuur van de participatie, zegt Tim. “Na de inventarisatie en analyse gaan we dat verder uitwerken en vormgeven.”

Het onderzoek naar de best passende participatievorm is diepgaand en kan zomaar enkele maanden in beslag nemen, want er spelen allerlei factoren een rol die de aandacht opeisen. Factoren zoals de juridische spelregels waar je binnen moet werken of de governance. Voor wat betreft dat laatste bijvoorbeeld : hoe wordt een onderneming bestuurd, hoe liggen de verantwoordelijkheden, hoe verhouden de posities zich met elkaar? Tim noemt een praktijkvoorbeeld: “Stel dat een directeur-grootaandeelhouder zijn werknemers wil laten participeren in de onderneming, staat het de medewerkers dan vrij om haar aandelen bij andere aandeelhouders aan te bieden of moeten ze eerst langs de DGA?”

Nog een voorbeeld: “Als de werknemers 30 procent van de aandelen hebben en de directeur wil zijn eigen pakket van 70 procent verkopen, mag hij dan automatisch die 30 procent mee verkopen?” Daarnaast zijn de zogenaamde ‘leaver-bepalingen’ van belang. Dat zijn contractuele afspraken over hoe om te gaan met het aandeelhouderschap in specifieke situaties. “En als een aandeelhouder overlijdt: gaan de aandelen dan via vererving naar de partner of moeten ze weer worden aangeboden aan de grootaandeelhouder?”

Het geeft een beeld van het uitgebreide aandachtsveld bij het opstellen van regelingen voor werknemersparticipatie. Ook fiscale spelregels spelen daarbij een belangrijke rol, legt Tim uit: “En we letten ook op de financiële haalbaarheid. Stel dat een bedrijf vier miljoen waard is en een werknemer krijgt 10 procent. Dan moet hij vier ton aftikken!” Maar met een goed ontworpen structuur is heel veel op te lossen, zegt hij er meteen bij.

Hij houdt van de uitdaging om een passende, op maat gesneden structuur te ontwerpen. “Je moet heel veel belangen tegen elkaar afwegen op zowel economisch, juridisch en fiscaal gebied. Maar het is belangrijk om in acht te nemen dat de relatie altijd prevaleert. Betrokkenen zijn nog wel eens verbaasd over al die regelingen. Ze hebben vaak geen besef van wat er allemaal bij werknemersparticipatie komt kijken.”

Partner

Tim is partner binnen InCorpe. De scherpe en heldere analyses van Tim liggen ten grondslag aan ieder financieringsvraagstuk, rendementsanalyse, waardebepaling of informatiememorandum. Tim is iemand met een positief kritische blik die communicatief vaardig is en daardoor tevens zowel intern als extern als sparringpartner fungeert.

Specialismen

bedrijf verkopen
bedrijf kopen
werknemersparticipatie

Meer weten?

Heeft u een vraag over hoe InCorpe u kan helpen of adviseren?
Neem dan contact op, we maken graag kennis met u! 

Contact met InCorpe

Direct contact met ons

Antwoord binnen 24 uur

Mail naar info@incorpe.nl

Samen ondernemen met jouw werknemers