Blog

“De vertrouwensband tussen adviseur en ondernemer is van cruciaal belang”

‘Ik ging in 2014 als partner/registeraccountant met prepensioen bij KPMG. Toch voelde ik me als 57-jarige, nog veel te jong om stil te zitten en zocht een nieuwe uitdaging. Géén accountancy meer, wél adviseur en toezichthouder. Mijn eerste project was de verkoop van een aantal bedrijven voor Rabo Participaties. Deze en enkele andere opdrachten deed ik samen met Hans Bredewoud, destijds ook zelfstandig, en dat beviel. Samen met André Oude Weernink en mijn secretaresse bij KPMG, Dagmar Heubach-Bakker, ontstond InCorpe, ‘het jongste kantoor met de meeste jaren ervaring.’

door

Associate Partner

‘Er was meteen al werk genoeg, met veel klussen uit de eigen netwerken. Vaak is er immers sprake van een langdurige relatie als ‘trusted advisor.’ Mijn adviesterrein is breed: “We zijn vooral vertrouwenspersoon van ondernemers, daarmee onderscheiden we ons van veel collega’s: we bewandelen het hele pad met onze cliënten, het is bij ons niet alleen een kwestie van snel verkopen en vlug weer weg.

Het eerste gesprek gaat altijd over de motieven van een ondernemer om zijn bedrijf te verkopen. En; waarom wil hij dat op dát moment? Want het is best mogelijk dat zijn onderneming nog niet rijp is om te worden verkocht. Ook de directeur-grootaandeelhouder (DGA) moet daar zelf rijp voor zijn. Want stel dat je 45 jaar bent, wat ga je daarna dan doen?

De vraag is of de betrokken ondernemer financieel onafhankelijk is na de verkoop van zijn bedrijf. Kan hij de rest van zijn leven vooruit met de opbrengst? En dat is weer sterk afhankelijk van zijn plannen en behoeftes. Soms kun je in het voortraject al vaststellen dat een ondernemer nooit meer hoeft te werken. Maar ik garandeer je: binnen een jaar is hij weer aan de slag!

Want, zo weet ik uit ervaring, willen ze met name de handen graag vrij hebben voor nieuwe initiatieven. En dan blijven wij ze uiteraard begeleiden, we hebben vaak een lifetime-relatie. De klanten zijn zelf de beste ambassadeurs voor InCorpe, heb ik gemerkt.

Belangrijk in het voortraject is de analyse waaruit moet blijken of de onderneming gereed is voor verkoop: is het rendement voldoende of zijn er maatregelen nodig om dat te verbeteren? Dit heeft namelijk een geweldig effect op de opbrengst. Ook de structuur na de transactie speelt een rol. Bijvoorbeeld: houdt de ondernemer het onroerend goed? Daarmee wordt het bedrijf goedkoper en de ondernemer krijgt de huuropbrengst. Het mes snijdt dan aan twee kanten.

Het komt ook voor dat een DGA na de verkoop van zijn onderneming nog een aantal jaren directeur wil blijven. Daar moet je voorzichtig mee zijn, je moet zorgen dat je financieel onafhankelijk bent, want alles wordt anders. Je bent immers de feitelijke zeggenschap kwijt. Ik adviseer meestal een ‘warme overdracht’: maak je bedrijf op orde, zodat je er soepel afscheid van kunt nemen.

Als ik het proces in stappen moet samenvatten: eerst willen we inzicht in de beweegredenen en we willen ook de onderneming leren kennen via de activiteiten en de financiële cijfers. Vervolgens maken we een globale indicatieve waardering. We horen dan of de ondernemer daar ook zo over denkt en neemt hij een besluit: doorgaan of stoppen. Maar let op: de waarde van een onderneming is nooit gelijk aan de prijs. Bijvoorbeeld als een strategische partij de kandidaat-koper is, is die bereid om meer te betalen vanwege de synergievoordelen.

Met het hele proces is meestal ongeveer negen maanden gemoeid. Van cruciaal belang is de vertrouwensband tussen adviseur en ondernemer. We kunnen immers alleen goed op de verkooproute anticiperen als we alle ins en outs kennen. Hierbij werken we overigens altijd ook goed samen met de accountant en de belastingadviseur van de verkoper: die weten vaak meer over de financiële aspecten dan de ondernemer zelf.

Wat het vak zo boeiend maakt is dat je samen optrekt naar een hoogtepunt in iemands leven, want je bedrijf verkopen, dat doe je maar één keer. Het is mooi als je dat hebt helpen realiseren. En vaak zie ik ze later nog terug.

Naast InCorpe heb ik nog volop ruimte voor andere activiteiten. Zo ben ik lid van de Raad van Toezicht van Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek, en bestuurslid van Twinning Participaties dat IT-gerelateerde bedrijven in Overijssel en Gelderland ondersteunt. Daarnaast ben ik adviseur bij verschillende bedrijven om met de DGA te sparren. Bij Stichting Pure Energiefonds, dat duurzame projecten financieel ondersteunt, mag ik als bestuurslid geld weggeven. Heel leuk!’

Associate Partner

De achtergrond van Jan is, net zoals André, partner en registeraccountant bij KPMG. Gedurende die periode als eindverantwoordelijk partner van 1992 tot 2014 heeft Jan naast zijn controlerende en management taken, veel advieswerkzaamheden verricht.

Specialismen

bedrijf verkopen
opvolging familiebedrijf
strategisch en financiële analyse

Meer weten?

Heeft u een vraag over hoe InCorpe u kan helpen of adviseren?
Neem dan contact op, we maken graag kennis met u! 

Contact met InCorpe

Direct contact met ons

Bel 088 283 33 00 

Antwoord binnen 24 uur

Mail naar info@incorpe.nl

“De vertrouwensband tussen adviseur en ondernemer is van cruciaal belang”