Corporate governance

“Wij zorgen voor een goede balans in de verhoudingen tussen directie, toezichthouders en aandeelhouders.”

De regels goed geregeld

Corporate governance betekent letterlijk: ondernemingsbestuur. Meer concreet gaat het om het stelsel van omgangsvormen voor de direct belanghebbenden bij een vennootschap en haar onderneming. Het gaat dan met name om bestuurders, commissarissen en aandeelhouders of andere kapitaalverschaffers. Corporate governance is het geheel van regels voor goed bestuur en goed toezicht en regels voor een verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Alle regels tezamen moeten borgen dat de betrokkenen een evenwichtige invloed hebben op de vennootschap en haar onderneming. Die regels en afspraken zijn cruciaal. Ze gaan behalve over bevoegdheden ook over informatievoorziening, over formeel en informeel overleg en over de naleving van de Corporate Governance Code.

Heeft u een vraag over hoe InCorpe u kan adviseren met corporate governance?

Stel hier uw vraag    Ik geef toestemming aan InCorpe om mijn gegevens te verwerken. Zie ook ons Privacy Statement

    Of neem telefonisch contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

    InCorpe adviseert u graag

    Wij adviseren u graag over de inrichting van uw Corporate Governance, zoals over directiereglementen en aandeelhoudersovereenkomsten. Verder begeleiden we Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht bij de uitoefening van hun functie. Dat doen we tijdens ‘heisessies’, maar ook door presentaties te geven aan toezichthoudende organen over actuele onderwerpen. In onze begeleiding kunnen we bogen op jarenlange praktijkervaring als adviseur en toezichthouder bij diverse ondernemingen en instellingen.

    Daarom kiest u voor InCorpe bij corporate governance